Fri. Oct 22nd, 2021

Stevenage Üniversitesi’nden Profesör Alan Faber, New York Times’da yer alan “Teknoloji Türleri” başlıklı yakın tarihli bir makalede, “teknoloji türleri” terimlerini tartışıyor. Faber’e göre, teknoloji hakkında konuşurken düşünebileceğimiz dört farklı tür var. Bunlar “teknolojik”, “toplumsal”, “bilgi teknolojisi” ve “sanat ve el sanatları” dır. Bu makalede, bilgi ve teknoloji dünyasında gezinirken bu “teknoloji türlerinin” her birinin bize neler sunduğunu inceleyeceğiz. Bunu yaparken, aralarındaki farklılıkları ve farklılıkların hayatımızı nasıl etkileyebileceğini öğreneceğiz.

Son yıllarda, “teknolojik” terimi, verimliliğimizi artıran veya yaşam tarzımızı iyileştiren her türlü teknolojik ilerlemeyi tanımlamak için kullanılmıştır. Örneğin, makinede yıkanabilen giysiler gibi, kendi kendine giden arabaların da teknolojik olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, terimin arkasındaki fikir, teknoloji ilerledikçe, toplumun ve bireylerin hayatlarını iyileştiren yeni ve gelişmiş teknoloji türlerini deneyimleyebilmeleridir.

İlk bakacağımız teknoloji türü “sosyal” dir. “Sosyal”, bir topluluk içindeki insanların etkileşimini geliştiren her şeyi içeren kapsamlı bir kategoridir. Bazı örnekler eğitim, sanat, edebiyat, politika, tıp, teknoloji ve iletişimi içerir.

“Teknoloji türleri” listesinde bir sonraki adım “teknolojik” ve “sanatsal” dır. Bu liste, önceki ikisinden farklı olarak, yeni teknolojilerle ilgili olduğundan teknolojik ilerlemeyi yansıtmak zorunda değildir. Daha ziyade, bu liste, sanatsal ifadeler arasındaki farkları ve teknolojik gelişmelerin toplumu nasıl etkileyebileceğini göstermektedir. Müzik, edebiyat ve film gibi sanatsal ifadeler genellikle yaratıcılığa dayanırken, teknolojik yenilikler diğer şeylerin yanı sıra iletişim ve bilgiye dayanır.

Listedeki son “teknoloji türleri”, “teknolojik” ve “ekonomik” dir. Bu özel listede, teknolojik gelişmeler tipik olarak ekonomik büyüme ve toplumsal ilerleme ile ilişkilidir. Örneğin, Sanayi Devrimi hızı artırdı ve üretim maliyetini düşürdü. Ekonomik gelişme genellikle altyapıya dayanır ve teknolojik teknolojilerin yaptığı iyileştirmeler genellikle toplum üzerinde ekonomik bir etkiye sahiptir. Diğer “teknolojik” örnekleri arasında bilgisayar teknolojisi, cep telefonları ve internet yer alır.

Bu “teknoloji türlerinin” her birinin toplum üzerinde olumlu veya olumsuz bir etkisi vardır. Bazı taraftarlar toplumun tüm bu ‘teknoloji türleri’ olmadan hayatta kalamayacağını iddia etseler de, çoğu şu anda yaşadığımız toplumun bu tür teknolojilere büyük ölçüde bağlı olduğu konusunda hemfikir. Yaşam tarzlarını değiştirmek, daha bireysel yaşam tarzları ve daha geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine daha fazla erişilebilirlik, yaşama şeklimizi değiştirdi. Toplum, inançlar açısından daha bireysel hale geldi ve teknolojik ilerlemelere doğru bir itici güç oldu. Teknolojik değişim bizi duygusal, sosyal ve entelektüel olarak da etkiledi. Toplum daha entegre ve karmaşık hale geldikçe, bu değişikliklerin toplumumuz için olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunu düşünmemiz gerekiyor.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *